Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“ЕБС-иудад аэробикийн хичээл заах арга“

Зохиогч:  Б.Номин

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: ЕБС-ийн биеийн тамирын  багш, тус мэргэжлээр суралцагч оюутнуудад зориулан ахлах ангид судлах "Аэробик"-ийг заах арга зүйн зөвлөмжийг VCD хэлбэрээр гаргасан. Уг VCD-д аэробикийн үндсэн болон суурь алхалтууд ба гарын хөдөлгөөнүүд болон аэробикийн комплекс дасгалуудыг багтаасан. 

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/01/22

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Б.Номин