Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Боловсролын стандартчилал, киррикюлим хөгжлийг оновчлох асуудалд

Зохиогч:  Ц.Лувсандорж

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Боловсролын стандартчилал, хөтөлбөрийн хөгжлийн онол, арга зүйг боловсруулсан. Диссертаци үзэл санаа бага, дунд боловсролын стандартыг боловсруулж хэрэгжүүлэх онол, арга зүй болж чадсан.

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Ц.Лувсандорж