Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хүүхдийн сурган хүмүүжүүлэх зүйн семинарын дэвтэр I

Зохиогч:  Б.Хонгорзул

Хамтран зохиогч: [Т.Гэрэлтуяа:11.DPP110]

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Хүүхдийн сурган хүмүүжүүлэх зүйн дасгал, даалгаврын эмхэтгэл

Хэвлүүлсэн газар: Бишрэлттэнгэр пресс

Хэвлүүлсэн огноо: 2013/10/01

Хуудасний тоо: 90

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Б.Хонгорзул