Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Theory of Modern English ( 4-th edition)

Зохиогч:  М.Булганцэцэг

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Энэ удаагийн хэвлэлтэнд "Англи хэлний онол" сурах бичгийн “Үг зүй” болон “Өгүүлбэр зүй” хоёр бүлгийг шинэчлэн боловсруулж, төрөл бүрийн жишээ баримтаар баяжуулан, хэл шинжлэлийн дасгал даалгаврыг хэлний түвшин бүрт задлан шинжлэх дасгал даалгаврыг түлхүү оруулсан болно.

Хэвлүүлсэн газар: "Түшиг дизайн" ХХK

Хэвлүүлсэн огноо: 2017/01/16

Хуудасний тоо: 184

Түлхүүр үг: #lexicology #morphology #language system #form #syntax #phonetics #usages


Бүтээл нэмсэн:М.Булганцэцэг