Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Такаши Отани "Боловсролын судалгаа нь дахь чанарын судалгааны арга зүйн чиг, үүрэг болон ач холбогдол"

Зохиогч:  Д.Өлзийжаргал

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар:

Боловсролын салбар дахь чанартай судалгааны арга зүйн асуудал, түүний  ач холбогдол болон үйл ажиллагаа

Такаши Отани

Япон Улс, Нагоя хотын Их сургууль, Боловсрол, Хүний Хөгжлийн Төгсөлтийн

 Дараах Сургууль, Боловсролын Шинжлэх Ухааны Тэнхим

otani@nagoya-u.jp

+81-52-789-2635

Хураангуй: Энэхүү илтгэлд боловсролын салбарын чанартай судалгааны арга зүйн асуудал, түүний ач холбогдол болон үйл ажиллагааны талаар авч үзсэн билээ. Зохиолч нэн түрүүнд гүн ухааны болон үйл явцын шалтгааны талаар ерөнхий ойлголт өгч чанарын судалгааны бодит үйл явц, тоон болон чанарын судалгааны хоорондын арга зүйн ялгааг харуулж энэ талаар нухацтай авч үзэх хэрэгтэй гэдгийг илтгэлээрээ харуулсан байна. Эцэст нь тэрээр боловсролын судалгаан дахь чанарын судалгааны арга зүй болон түүний ач холбогдлыг авч үзсэн.

Түлхүүр үг:#чанарын судалгаа #мэдээлэл цуглуулах аргачлал #суурь үзэл санаа #ажиглалт явуулах #чанарын мэдээлэл цуглуулах #албан болон албан бус ярилцлага


Бүтээл нэмсэн:Д.Өлзийжаргал