Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Сурагчдын зохиомжлох үйлийн баримжааг сургалтын хэрэглэгдэхүүний эх үүсвэрийг ашиглан хөгжүүлэх арга зүй" Бага ангийн сурагчдын жишэээн дээр

Зохиогч:  З.Баярмагнай

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар:             Дүрслэх урлагийн хичээлээр сурагчдын зохиомжлох үйлийн баримжааг сургалтын хэрэглэгдэхүүний эх үүсвэрийг хэрхэн хөгжүүлэх арга зүйн талаар цогц судалгаанд түшиглэн боловсруулсан энэхүү бүтээлд дүрслэх урлагийн хичээлийн гол судлагдахуун болох "Зохиомж" ийн онолыг анх удаа тогтолцоогоор нь шинжилж, түүнийг  ЕБС-д судалж ирсэн түүх, сургалтын хэрэглэгдэхүүний талаарх Монголын болоод гадаадын эрдэмтдийн судалгааны тойм, хэрэглэгдэхүүний эх үүсвэр болон түүний талаарх өвөрмөгц цэгцэлгээг та олж харах болно. Эцэст нь сурагчдад сэтгэлийн боловвсрол олгох зорилго бүхий уран зохиол, дуу хөгжим, дүрслэх урлагийн хичээлүүдийг заадаг багш сурган хүмүүжүүлэгч , судлаачид өөрийн сургалт, судалгааны  ажилд тусган хэрэгжүүлэх боломжтой. Таньд амжилт хүсье. 

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:З.Баярмагнай