Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багшийн ном Биеийн тамир II

Зохиогч:  Ц. Тамир

Хамтран зохиогч: [Л. Уртнасан:08.TMD010]

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Биеийн тамирын Багшийн ном нь биеийн тамирын сургалтын шинэчилсэн хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд багшид туслах зориулалттай, багшийн өдөр тутмын сургалтын үйл ажиллагаанд хөтөч болно.

Уг ном нь Ахуйн хэрэгцээт дасгал (I), Алхалт, гүйлт  (II), Үсрэлт, харайлт (III), Шидэлт, дамжуулалт  (IV) гэсэн 4 үндсэн бүлэгтэй бөгөөд суралцахуйн зорилт бүрийн хүрээнд багшийн мэдлэгт зориулсан онолын тайлбар, ухагдахууны тодорхойлолт, судалгааны зарим үзүүлэлтийг багшийн мэргэжлийн мэдлэг, заах арга зүйн чадварыг өргөжүүлэхэд дэм болохуйц байдлаар тусгасан, бага ангийн хүүхдийн насны онцлогт тохирсон үг, найруулга хэрэглэснээс гадна  ихэнх дасгалыг зурагтайгаар оруулсан нь багш хичээлд ашиглах сургалтын хэрэглэгдэхүүн болох үзүүлэн, тараах материалыг бэлтгэхэд туслах зорилготой. 

Хэвлүүлсэн газар: "Бест Колор Интернэшнэл" ХХК-д бэлтгэж, "Содпресс" ХХК-д хэвлэв.

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/08/25

Хуудасний тоо: 48

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Бүтээл нэмсэн:Ц. Тамир