Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"English grammar" Handout

Зохиогч:  М.Булганцэцэг

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Энэхүү гарын авлагыг англи хэлний мэргэжлийн ангийн оюутнууд болон англи хэл сонирхон суралцагчдад зориулан боловсруулсан бөгөөд дүрмийг хэрэглээнд оруулж сургах зорилготой. Мөн англи хэлний чимхлүүр дүрмүүд болох эс тухайлах хэлбэр, үйлт нэр, нөхцөлт үйл үгийн хэрэглээг англи, монгол хэл дээр тайлбарлаж, жишээгээр баяжуулсан нь дүрмийн системтэй мэдлэг олж авахад тус дөхөм болно. Мөн төрөл бүрийн дасгал даалгаврыг боловсруулсан нь шинэ мэдлэгийг турших, бататгах, хэрэглэх боломжийг олгоно.

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017/01/05

Хуудасний тоо: 156

Түлхүүр үг: #participle #conditionals #prepositions #gerund #infinitive #report speech


Бүтээл нэмсэн:М.Булганцэцэг