Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Эдийн засгийн хичээлээр улсын шалгалтанд бэлтгэх"

Зохиогч:  Д.Зол-Эрдэнэ

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: улсын шалгалтанд зориулсан

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012/04/11

Хуудасний тоо: 25

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Д.Зол-Эрдэнэ