Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи-орос-*монгол хэлний зэрэгцүүлсэн хэл зүй

Зохиогч:  Д.Өлзийжаргал

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Англи, орос, монгол хэлний зэрэгцүүлсэн хэл зүйн гарын авлага нь монгол хэл дээр жишээ баримт болон практик үйл ажиллагаа нь дээр тулгуурлан бичсэн хэлний ангийн оюутан болон англи, орос хэлний багш нарт зориулсан гарын авлага юм.
Хэлний бүх түвшин буюу авиан зүйн, үг зүйн, өгүүлбэр зүйн болон үгсийн сангийн түвшинд англи, орос, монгол хэлийг зэрэгцүүлсэн судалгааны гарын авлага билээ.

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/05/22

Хуудасний тоо: 124

Түлхүүр үг: #өгүүлбэр зүйн системийг зэрэгцүүлэн судлах нь #англи хэлний авиан зүйн систем #орос хэлний үгсийн сангийн системийг зэрэгцүүлэн судлах нь #үгсийн сангийн системийг зэрэгцүүлэн судлах нь #орос хэлний авиан зүйн систем #монгол #англи #монгол хэлний авиан зүйн систем


Бүтээл нэмсэн:Д.Өлзийжаргал