Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Лингвокультурологические аспекты перевода с монгольского языка на русский (на материале перевода романа Ч. Лодойдамбы “Тунгалаг Тамир”)

Зохиогч:  Д.Цэдэнжав

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Монгол хэлнээс орос хэл рүү орчуулахад тохиолдож байгаа бэрхшээл, түүнийг даван гарах арга замын талаар Ч. Лодойдамбын "Тунгалаг Тамир" романы орос орчуулгын жишээн дээр хийсэн судалгаа болно.

Хэвлүүлсэн газар: Улаан-Үд хот

Хэвлүүлсэн огноо: 2008/11/01

Хуудасний тоо: 28

Түлхүүр үг: #теоретические и практические аспекты перевода #лингвокультурология #национальные реалии


Бүтээл нэмсэн:Д.Цэдэнжав