Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Дээд боловсролын салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд бенчмаркинг хэрэглэх арга зүй

Зохиогч:  Б.Энхтуяа

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: боловсролын салбарт бенчмаркингийн аргыг хэрэгжүүлэх онол арга зүйг боловсруулан гаргасан. 

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2006/05/05

Хуудасний тоо: 92

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Б.Энхтуяа