Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Хүндрүүлэгчтэй дасгалаар бие даан хичээллэх арга зүй"

Зохиогч:  Ш.Энхбүрэн

Хамтран зохиогч: [Ш.Энхбүрэн:08.GDD170]

Үйл явц: Редакторласан

Бүтээлийн товч тайлбар: "Хүндрүүлэгчтэй дасгалаар бие даан хичээллэх арга зүй" гарын авлага, Орхон аймаг, 2014 он, 2,5 хх
Энэхүү гарын авлагад Хүндрүүлэгчтэй дасгалыг гүйцэтгэхдээ заавал тусгай төхөөрөмж ашиглахгүйгээр, спорт заал, талбай, байгалийн хүчин зүйлийг ашиглаж болох гарын доорх материал ашиглан /гантель, штанг, туухай болон төрөл бүрийн хүндрүүлэгч/ эрүүлжин чийрэгжих, бие бялдраа хөгжүүлэхэд зориулсан болно. Ялангуяа гэрийн нөхцөлд хичээллэхэд бага болвч тус болно гэдэгт найдаж байна...

Хэвлүүлсэн газар: Хувиараа

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/03/19

Хуудасний тоо: 1-42

Түлхүүр үг: #хүндрүүлэгч #Хүндрүүлэгчтэй дасгал #дасгалын нөлөөлөл #бэлтгэх байдал #дасгалын гүйцэтгэл #бие халаалт #давтамж #амралт #эрчим

Хавсаргасан файл:


Бүтээл нэмсэн:Ш.Энхбүрэн