Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
анги хэлний жирийн одоо цагийн дүрэм дасгалын эмхэтгэл

Зохиогч:  Ч.Аззаяа

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Эмхэтгэж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: анги хэл сурч байгаа оюутнуудад зориулсан дурмийн бататгал, дасгал, сорил

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011/03/25

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг: #question #present simple tense #sentence structure #usage #afirmative #negative


Бүтээл нэмсэн:Ч.Аззаяа