Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Theory of Modern English

Зохиогч:  Ү.Цэцэгням

Хамтран зохиогч: [М.Булганцэцэг:H.EM15],[Ц.Бурмаа:H.EM01]

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Англи хэлний мэргэжлийн ангийн оюутнууд, магистрантуудад зориулсан англи хэлний онолын сурах бичиг. Энэхүү сурах бичигт англи хэлний авиа зүй, үг зүй, өгүүлбэрзүй, үгийн сангийн түвшний асуудлуудыг багтаасан болно.

Хэвлүүлсэн газар: Color book Printing House

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/09/15

Хуудасний тоо: 172

Түлхүүр үг: #morphology #lexicology #morpheme #syllable #word formation #syntax #assimilation #phonology #parts of speech #accentual structure


Бүтээл нэмсэн:Ү.Цэцэгням