Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хүний эрхэд суурилсан хандлагыг сургуулийн менежмент, сургалтын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх судалгаа, үр дүн

Зохиогч:  О.Өнөрцэцэг

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Хүний эрхэд суурилсан хандлагыг үр дүнд суурилсан менежментийн аргачлалаар сургуулийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, арга зүйн үндэсийг боловсруулан сургуулийн орчин дахь хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн байдалд харьцуулсан судалгаа хийж, сургуулийн менежментэд нэвтрүүлэх арга замыг тодорхойлсон.

Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо

Хэвлүүлсэн огноо: 2012/10/11

Хуудасний тоо: 181

Түлхүүр үг: #хүний эрхийн боловсрол #Хүний эрхэд суурилсан хандлага #сургуулийн менежмент

Бүтээл нэмсэн:О.Өнөрцэцэг