Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Шатан орчмын зонхилох цоргот ургамал

Зохиогч:  Т.Баянмөнх

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Шатан орчимд тархаж буй зонхилох ургамлын бүтэц, ургах орчин, тархац, фото зургийг бичиж оруулав.

Хэвлүүлсэн газар: Китаб

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/05/15

Хуудасний тоо: 196 х.

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Т.Баянмөнх