Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Уран зохиолын хэл найруулга дахь тэгш хэмийн утга, бүтэц, үүрэг, хэрэглээ, түүхэн туршлага

Зохиогч:  Ж.Мэндээ

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: ертөнцийн тэгш хэм зохиолын хэл найруулгад, дүрд тусгалаа олдог.

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо: 128

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Ж.Мэндээ