Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
багшлах дадлагын дэвтэр

Зохиогч:  Д.Анхбаяр

Хамтран зохиогч: [С.Баянмөнх:99.GEN120]

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Сурган  хүмүүжүүлэх багшлах ажлын дадлага бол багш бэлтгэх сургалтын салшгүй


Бүтээл нэмсэн:Д.Анхбаяр