Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Мэдээллийн дайн улс төр, бизнес, батлан хамгаалах салбар төдийгүй төрийг удирдах шинэ арга хэрэгсэл болох нь

Зохиогч:  С.Амартүвшин

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар:

Эх сурвалж: Шинжлэх ухаан – соёл судлалын эрдэм шинжилгээний “RELGA цахим сэтгүүл

Цахим хаяг: www.relga.ru

 

Хавсаргасан файл:

Нууцлагдсан: Холбоо барих:
Бүтээл нэмсэн:С.Амартүвшин