Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Зургаан настай сурагчдын сэтгэхүйн хөгжлийн төвшин, хэв шинжийн судалгаа

Зохиогч:  О.Тунгалаг

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Монгол улсад 2008-2009 оны хичээлийн жилээс эхлэн ерөнхий боловсролыг 12 жилийн сургалтын тогтолцоонд шилжүүлж, 6 настай хүүхдийг сургуульд элсүүлэн сургаж эхэлсэн билээ.

#квадрат хазайлт #вариацын коэффициент #сэтгэхүй #сэтгэхүйн хэв шинж #дундаж #дээд доод хязгаар #дунджийн алдаа #сэтгэхүйн хөгжлийн төвшин

Хавсаргасан файл:

Нууцлагдсан: Холбоо барих:
Бүтээл нэмсэн:О.Тунгалаг