Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багш нарын стрессийн судалгаа (Бага боловсролын багш нарын жишээн дээр)

Зохиогч:  Г. Бямбатогтох

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар:

Боловсролын салбар дах Бага боловсролын багш нарын стрессийн түвшинг харьцуулан судлах, голлох шалтгаануудыг илрүүлэх, мөн стресс тайлах энгийн аргуудыг хэрэглээ болгох талаар санал, зөвлөмж боловсруулах шаардлагатай  байгаа нь судалгааг хийх үндэслэл болж байна.