Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Тосон Хулстайн голлох ургамлууд" өнгөт атлас

Зохиогч:  Т.Баянмөнх

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Энэхүү гарын авлагат 37 овогт хамаарах 98 төрлийн 123 зүйл ургамлын зүйл тус бүрийн бичиглэл байгаль дээрх фото зургийг оруулсан болно. Зүйл тус бүрийн бичиглэлд овог, төрөл, зүйлийн монгол болон шинжлэх ухааны нэр, зүйлийг таних шинж, ургах орчин, тархацыг ургамал газарзүйн тойргоор дурьдаж бичсэн.

Хэвлүүлсэн газар: Эдмон

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/12/11

Хуудасний тоо: 144 х.

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Т.Баянмөнх