Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Эрүүл мэндийн зан үйлийн өөрчлөлтийн талаарх унших бичиг

Зохиогч:  Н.Оюут-Эрдэнэ

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар:

"Бүлэг 5. Олон нийтийг зохион байгуулах, өөрчлөх загвар” бүлгийг боловсруулсан бөгөөд тус бүлэгт

- Олон нийтийг зохион байгуулах үйл явц болон олон нийтийг чадваржуулах үйл ажиллагааны хөгжлийг тоймлон танилцуулсан. 

- Олон нийт гэсэн ойлголт ухагдхууныг тайлбарласан. 

- Олон нийтийг зохион байгуулах болон чадваржуулах онолын үзэл баримтлал, загваруудыг тайлбарлан олон нийтийн зохион байгуулалтын онолын практик хэрэглээг жишээн дээр авч үзсэн.  


Хэвлүүлсэн газар: Монголын Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэгийн захиалгаар

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/05/15

Хуудасний тоо: 3xx

Түлхүүр үг: #зан үйлийн өөрчлөлт #олон нийтийн хөгжил #олон нийт


Бүтээл нэмсэн:Н.Оюут-Эрдэнэ