Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
РИНГО

Зохиогч:  Л. Доржжав

Хамтран зохиогч: [Л. Доржжав:08.SGD100]

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Өнөөдөр дэлхий дахинд спортын тодорхой амжилт гаргахад өндөр өртөгтэй хэрэглэл материал шаардагддаг эсвэл бага гаарддаг гэсэн хоёр чиглэлийн спортын төрлүүд хөгжиж байгаа бөгөөд Ринго нь бага өртөгтэй хэрэглэл материал шаарддагаараа онцлог юм. Иймээс Ринго нь нийтийн спорт болж хөгжих ирээдүй нэгэн спорт тоглоомын төрөл юм.

Хэвлүүлсэн газар: СТТ

Хэвлүүлсэн огноо: 2011/09/10

Хуудасний тоо: 1-24

Түлхүүр үг: #Цагариг #баг #хэц


Бүтээл нэмсэн:Л. Доржжав