Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Мэдээлэл зүй 3

Зохиогч:  Н. Дайвий-Од

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Дунд сургуулийн 9-10-р ангийн "Мэдээлэл зүй" хичээлийн сурах бичиг. Д.Даваасүрэн багштай хамтран бичсэн. Мэдээлэлзүй-1, Мэдээлэлзүй-2 номуудын үргэлжлэл. 

Хэвлүүлсэн газар: "JKC" printing ХХК

Хэвлүүлсэн огноо: 2006/09/15

Хуудасний тоо: 81

Түлхүүр үг: #мэдээлэлзүй 9 10 анги #мэдээлэлзүй 3 #мэдээлэл зүй #мэдээлэл зүй 9 10 анги #мэдээлэлзүй #мэдээлэл зүй 3


Бүтээл нэмсэн:Н. Дайвий-Од