Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол оньсогын ангилал, туурвилзүйн онцлог

Зохиогч:  С. Ганцэцэг

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Аливаа  орны аман зохиол нь  улс үндэстнийхээ бичгийн зохиолын тулгуур үндэс  болдог. Аман зохиолын хэл найруулгын өвөрмөц онцлог нь хэлний дүрслэх болон яруу хэрэглүүрийг оновчтой хэрэглэсэнд байдаг. 

             Аман зохиолын тэр дотроо оньсогын хэл найруулгын талаар бичсэн судалгаа шинжилгээний бүтээл  ховор байна. Иймд оньсогын хэл найруулгыг уран зохиолын хэлний үүргийн талаас нь судлах шаардлага зүй ёсоор урган гарч  байна.

#Хэлний дүрслэх хэрэглүүр #хүншүүлэл #Юмшуулал #Хэтрүүлэл #Ихэсгэл #Амьшуулал #Оньсогын ангилал #Багасгал

Хавсаргасан файл:

Нууцлагдсан: Холбоо барих:
Бүтээл нэмсэн:С. Ганцэцэг