Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Цагаан толгой заах арга

Зохиогч:  С. Нэргүйцэцэг

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Багш бэлтгэдэг их дээд сургуулийн оюутнууд, бага боловсролын багш нарт зориулсан "Цагаан толгой заах арга" сурах бичигт нэгдүгээр ангийн монгол хэлний судлагдахууны хүрээн дэх оно-арга зүйн асуудлыг багцлан авч үзсэн, арга зүйн дидактик шийдэл бүхий ээлжит хичээлийн төлөвлөлт бүхий загвар санаа, нэгдүгээр ангийн монгол хэлний хичээлд хэрэглэх арга, аргачлал зэргийг багтаасан. 

Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар, Битпресс хэвлэлийн газар

Хэвлүүлсэн огноо: 2016/11/17

Хуудасний тоо: 232

Түлхүүр үг: #Сурах бичгийн бүтэц #Арга зүй #Нэгдүгээр ангийн мх-ний сургалтын агуулга


Бүтээл нэмсэн:С. Нэргүйцэцэг