Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Мэргэжлээ зөв сонгох алхамууд

Зохиогч:  Э.Нарантунгалаг

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Редакторласан

Бүтээлийн товч тайлбар: Нийгмийн эрэл хэрэгцээтэй уялдуулан ажил мэргэжлээ сонгох, сонголт хийх явцдаа хувь хүн өөрийгөө таньж мэдэхэд туслах, мэргэжлийн зөв чиг хандлага, амьдралын ур чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн ажил мэргэжлийн баримжаа олгох үйлчилгээ манай орны хувьд хөгжиж чадаагүй байгаагаас хүүхэд залуучуудыг мэргэжлээ сонгоход мэргэжлийн тусламж дэмжлэг үзүүлж чадахгүй байна. Иймээс дээрхи асуудалд тус дөхөм болох зорилгоор ажил мэргэжилтэй холбоотой асуудлыг судалдаг төрөл бүрийн салбарын мэргэжилтэн, сэтгэл зүйч бэлтгэдэг их дээд сургуулийн оюутан, эцэг эх, багш сурган хүмүүжүүлэгэгчдэд зориулан бэлтгэв.

Хэвлүүлсэн газар: Soyombo printing Co.Ltd

Хэвлүүлсэн огноо: 2011/05/10

Хуудасний тоо: 48

Түлхүүр үг:

Бүтээл нэмсэн:Э.Нарантунгалаг