Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын интерактив аргууд

Зохиогч:  Б.Оюун-Эрдэнэ

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар:

Дунд, дээд мэргэжлийн боловсролын стандартууд нь боловсролын системийн чиг хандлагыг үндсээр нь өөрчлөөд байна. Бүх сурган хүмүүжүүлэгч нарын мэддэг уламжлалт мэдлэг, чадвар, дадлуудын оронд цогц чадамжийг дэвшүүлэн тавьж байна.