Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
БАГШИЙН НОМ. БИЕИЙН ТАМИР-IV

Зохиогч:  Л. Уртнасан

Хамтран зохиогч: [Б.Номин:08.GDD160]

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Дөрөвдүгээр ангийн биеийн тамирын сургалтын шинэчилсэн хөтөлбөрийг бүтээлчээр хэрэгжүүлэхэд багшид туслах зориулалттай энэхүү багшийн ном нь 4 бүлгээс бүтсэн. Бүлэг бүрийн доторх сэдвийн хүрээнд багшид зориулсан онолын тайлбар, ухагдахууны тодорхойлолт, 9-10 насны хүүхдийн бие бялдрын хөгжлийн судалгааны зарим үзүүлэлт, жишээ дасгал ба тоглоомууд, хичээлийн зохион байгуулалт зэргийг тайлбарласан.

Хэвлүүлсэн газар: Экимто ХХК-д эхийг бэлтгэж, "Адмон принт" ХХК-д хэвлэв.

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/08/25

Хуудасний тоо: 48

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Бүтээл нэмсэн:Л. Уртнасан