Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Зүйрлэлийн буруу хэрэглээ

Зохиогч:  П. Алтанзул

Хамтран зохиогч: [Д. Чимэгбаатар:K.HS02],[П.Отгонбат:K.HS14]

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Метафор буюу зүйрлэлийг шинжлэх ухааны олон салбарт хэрэглэдэг тухай

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:П. Алтанзул