Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Мэдээлэл зүй-1

Зохиогч:  Н. Дайвий-Од

Хамтран зохиогч: [Б.Баяраа :06.PMS040]

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Боловсрол Соёл Шинжлэх ухааны Яамны тендерт ялсан сурах бичиг. 11 жилийн сургалттай Ерөнхий боловсролын сургуулийн 5-6-р ангид үзнэ. Хянан тохиолдуулсан Л.Чойжоованчиг.

Хэвлүүлсэн газар: Хаан Принтинг ХХК

Хэвлүүлсэн огноо: 2006/08/15

Хуудасний тоо: 118

Түлхүүр үг: #мэдээлэлзүй 1 #мэдээлэлзүй 5 6-р анги #мэдээлэл зүй #мэдээлэл зүй 5 6-р анги #мэдээлэл зүй 1 #мэдээлэлзүй


Бүтээл нэмсэн:Н. Дайвий-Од