Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
tibetology in mongolia

Зохиогч:  П. Яньдий

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Ишлэл татагдсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Д.Ёндон монгол дахь төвд судлалыг ерөнхийд нь  1. Ерөнхий ойлголт, 2. Хэвлэгдсэн болон орчуулгын бүтээлүүд, 3.Шүүмж судлалын бүтээл, 4. Түүх ба түүх судлал 5. Хэл шинжлэл судалгаа, 6.Философи шашин судлал гэж ангилан авч үзжээ.

1.