Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
On how thinking shapes speaking

Зохиогч:  Ү.Цэцэгням

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Гадаад хэлээр ярьж сурахад тухайн суралцагчийн өөрийн бодол санааг илэрхийлэх чадвар, эх хэлээрээ цэгцтэй ярьж сурсан эсэх нь чухал ач холбогдолтой байдаг. Иймээс ярих чадварыг хөгжүүлэх нь суралцагчдын сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх, ойлгомжтой, тодорхой ярьж сургах зорилгыг давхар агуулдаг. Зохиогч өгүүлэлдээ ярих чадварыг хөгжүүлэх бичил техникүүдийн талаар өөрийн хийсэн судалгааг өгүүлсэн болно.

Хэвлүүлсэн газар: Орчуулгын семинар дээр хэлэлцүүлсэн

Хэвлүүлсэн огноо: 2017/01/26

Хуудасний тоо: 8

Түлхүүр үг: #speaking skill #communication #thinking #rhetorical question #teaching techniques #language skills

Хавсаргасан файл:

Нууцлагдсан: Холбоо барих: u.tsetsegnyam_msue@yahoo.com
Бүтээл нэмсэн:Ү.Цэцэгням