Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хүний хөгжлийн сэтгэл судлал, Сурахуйн онолын үндэс /Цахим хичээлүүд/

Зохиогч:  Т.Норовсүрэн

Хамтран зохиогч: [А.Ичинхорлоо:99.GEN110]

Үйл явц: Үзэсгэлэнд тавигдсан

Бүтээлийн товч тайлбар: МУБИС-иас зохион байгуулж явуулсан "Цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах" уралдаанд хүний хөгжлийн сэтгэл судлалын 2кредит хичээлийн агуулга, аргазүй, үнэлгээ санг иж бүрнээр боловсруулан цахимжуулан боловсруулж, тусгай байр эзэлсэн. Мөн энэхүү хичээл нь цахим хичээлийн бүтээлийн үзэсгэлэн болон интернет эх сурвалжуудад тавигдсан болно.

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015/12/26

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Бүтээл нэмсэн:Т.Норовсүрэн