Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
БИН5 биологийн идэвхит нэмэлт

Зохиогч:  Ү.Пүрэвжав

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Үзэсгэлэнд тавигдсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Манжуур 2016 инновацийн бүтээлийн үзэсгэлэн

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Ү.Пүрэвжав