Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Функционирование русского языка в Монголии

Зохиогч:  С.Эрдэнэмаам

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Монгол улсад орос хэлийг үзэж судалж эхэлсэн, сургуульд зааж эхэлсэн, сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөр, ном, сурах бичиг гарын авлага зохиосон, багш бэлтгэсэн, давтан бэлтгэсэн, орос судлалын шинжлэх ухаан үүсч хөгжсөн, эрдэмтэд төрөн гарсан зэрэг өргөн хүрээтэй асуудлыг архивын материалд тулгуурлан судалж бичсэн.

Хэвлүүлсэн газар: Москва

Хэвлүүлсэн огноо: 2004/05/15

Хуудасний тоо: 18

Түлхүүр үг: #общественные функции языка #мировой язык #средство общения #функционирование языка #преподавание русского языка

Хавсаргасан файл:

Нууцлагдсан: Холбоо барих: sermaam@inbox.ru
Бүтээл нэмсэн:С.Эрдэнэмаам