Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Менежментийн зарчмууд

Зохиогч:  Р.Намжилдагва

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Боловсролын менежментийн өнгөрсөн болон эдүгээ үеийн үзэл, онол, хандлага, зарчмын талаар нэлээд дэлгэрэнгүй тусгагдсан.

Хэвлүүлсэн газар: Lotar Priint Printing

Хэвлүүлсэн огноо: 2016/09/01

Хуудасний тоо: 255

Түлхүүр үг: #Үйл ажиллагааны менежмент #Шинжлэх ухааны менежмент #Менежмент #Орчин үеийн сонгодог менежмент


Бүтээл нэмсэн:Р.Намжилдагва