Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
БАГШИЙН НОМ. БИЕИЙН ТАМИР-V

Зохиогч:  Л. Уртнасан

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Энэхүү багшийн ном ньтавдугаар ангийн биеийн тамирын сургалтын шинэчилсэн хөтөлбөрийг бүтээлчээр хэрэгжүүлэхэд багшид туслах зориулалттай. Уг ном  4 бүлгээс бүтсэн. Бүлэг бүрийн доторх сэдвийн хүрээнд багшид зориулсан онолын тайлбар, ухагдахууны тодорхойлолт, 10-11 насны хүүхдийн бие бялдрын хөгжлийн судалгааны зарим үзүүлэлт, жишээ дасгал ба тоглоомууд, хичээлийн зохион байгуулалт, үнэлгээний аргачлал, холбогдох зураг, тэдгээрийн тайлбар зэргийг оруулсан.

Хэвлүүлсэн газар: Бест колор интернэшнл ХХК-д эхийг бэлтгэж, "Мөнхийн үсэг" ХХК-д хэвлэв.

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/08/25

Хуудасний тоо: 48

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Бүтээл нэмсэн:Л. Уртнасан