Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
БАГШИЙН НОМ. БИЕИЙН ТАМИР-III

Зохиогч:  Л. Уртнасан

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Гуравдугаар ангийн биеийн тамирын сургалтын шинэчилсэн хөтөлбөрийг бүтээлчээр хэрэгжүүлэхэд багшид туслах зориулалттай энэхүү багшийн ном нь Ахуйн хэрэгцээт дасгал; Алхалт, гүйлт; Үсрэлт, харайлт; Шидэлт, дамжуулалт гэсэн 4 бүлгээс бүтсэн. Эдгээр бүлэг тус бүрээр багшид зориулсан онолын тайлбар, ухагдахууны тодорхойлолт, гуравдугаар ангийн хүүхдийн бие бялдрын хөгжлийн судалгааны зарим үзүүлэлтийг оруулсан. Үүнээс гадна сургалтын хөтөлбөрийн дагуу суралцахуйн зорилтуудыг дэвшүүлж,  тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд ашиглах жишээ дасгалууд, холбогдох зураг, явуулах үйл ажиллагаа, хичээлийн зохион байгуулалт, үнэлгээ зэргийг тайлбарласан.

Хэвлүүлсэн газар: Бест колор интернэшнл ХХК-д эхийг бэлтгэж, "Адмон принт" ХХК-д хэвлэв.

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/08/25

Хуудасний тоо: 48

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Бүтээл нэмсэн:Л. Уртнасан