Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
хэлзүйн дадлага ажлын аргачлал

Зохиогч:  Б. Мөнхтуяа

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: хэлзүйн дадлага ажил буюу үг, өгүүлбэрийг бүтэц бүрэлдэхүүн, утга, хэлбэрийг талаас хэрхэн тайлбарлах, зүй тогтлыг хэрхэн олж ажиглах тухай аргачлал, хийж гүйцэтгэх зарим төрлийн дасгал даалгавар

Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар

Хэвлүүлсэн огноо: 2015/02/03

Хуудасний тоо: 72

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Б. Мөнхтуяа