Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
дүрслэлт чимэг тодотголоор өгүүлэгчийн үнэлэмж илэрснийг судалсан нь

Зохиогч:  Б. Мөнхтуяа

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

.........Дүрслэлт чимэг тодотгол (образное определение) –ын утга, үүрэг, хэрэглээг хүний танин мэдэхүй, сэтгэлгээний үйл явц, үр дүн талаас нь шинжилсэн судалгаа ховор  бөгөөд  монгол урансайхны эхийн найруулга дахь  дүрслэлт чимэг тодотголыг  орчин үеийн хэл шинжлэлийн нэгэн  чиглэлийг тодорхойлогч когнитив хэл шинжлэл ба прагматик хэл шинжлэлийн үүднээс судалснаар дүрслэлт чимэг тодотголын “утга – хэлбэр – үүрэг - хэрэглээ” - ний онцлогийг “цогц” байдлаар тодорхойлоход чиглэсэн шинэлэг ажил болно..........

Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар

Хэвлүүлсэн огноо: 2012/02/01

Хуудасний тоо: 124

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Бүтээл нэмсэн:Б. Мөнхтуяа