Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Спорт авиралт"

Зохиогч:  Ш.Энхбүрэн

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Ш.Энхбүрэн Г.Ганбат "Спорт авиралт" гарын авлага УБ хот, 2013он, 2,5 хх
Энэхүү гарын авлагад Спорт авиралтын үүсэл хөгжил, авиралтын онцлог хэлбэрүүд, гэнэтийн осол, олс, уяа уях арга аргачилал, авиралт буултын техник, хэрэглэгдэх нэр томъёо зэргийг оруулсан болно. Спорт авиралтаар эхлэн хичээллэгч болон аялал жуулчлалын оюутан, багш нарт зориулсан бөлгөө...

Хэвлүүлсэн газар: "БИТ ПРЕСС" ХХК

Хэвлүүлсэн огноо: 2013/12/30

Хуудасний тоо: 1-40

Түлхүүр үг: #авиралт буултын техник #хичээллэгч #уяа уях #туслалцаа #Ханан хадны авиралт #үндсэн хэрэгсэл #хамгаалалт

Хавсаргасан файл:


Бүтээл нэмсэн:Ш.Энхбүрэн