Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Theory of Modern English (3-rd edition)

Зохиогч:  М.Булганцэцэг

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Суралцагчдад хэлшинжлэлийн сүүлийн үеийн үзэл баримтлал,чиг хандлагын талаар ойлголт өгч, хэлшинжлэлийн дасгал даалгаврыг хэлний түвшин бүрт задлан шинжилж сургах зорилгоор боловсруулав. Тус сурах бичиг нь үндсэн 5 бүлгээс бүтэх бөгөөд гурав дахь удаагийн хэвлэлтэнд Бүлэг 1: Удиртгал, Бүлэг 4: Үгзүйн онолын зарим хэсгийг жишээ баримтаар баяжуулж засан сайжруулав.

Хэвлүүлсэн газар: "Color book" Printing House

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/09/15

Хуудасний тоо: 172

Түлхүүр үг: #үгсийн сан судлал #Хэл шинжлэлийн удиртгал #анализ хийж боловсруулах #өгүүлбэр зүй #авиа зүй #үг зүй


Бүтээл нэмсэн:М.Булганцэцэг