Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Англи хэлний сургалтыг менежментийн үүднээс зохион байгуулах арга, боломж”

Зохиогч:  Р.Намжилдагва

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: ЕБС-ийн англи хэлний сургалтыг менежментийн үүднээс зохион байгуулах боломжийг судлаж, үр дүнг тогтоосон.

Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар

Хэвлүүлсэн огноо: 2009/05/29

Хуудасний тоо: 150

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Р.Намжилдагва