Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бие хүний сэтгэл зүйн хувийн онцлогийг судалсан нь (16-18 насны монгол сурагчдын жишээн дээр)

Зохиогч:  С.Оюунгэрэл

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: 16-18 насны 550 гаруй Монгол сурагчдын бие хүний онцлогийг Р.Кеттелийн арга зүйгээр судалсан судалгааны үр дүн (хот, хөдөө, нас, хүйсээр харьцуулсан), зөвлөмжийг багтаасан болно.

Хэвлүүлсэн газар: МУБИС

Хэвлүүлсэн огноо: 2012/01/11

Хуудасний тоо: 166

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:С.Оюунгэрэл