Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
XX зууны эхэн үеийн Монголын хүн амын түүхийн зарим асуудал.

Зохиогч:  С.Энхжин

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

1.      XX зууны эхэн үеийн Монголын хүн амын тооллогын тухай, хүн амын үйл явц, хандлага, тоон шинж байдал, өсөлт, байршилт, шилжих хөдөлгөөн, нас хүйсийн бүтэц, боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт, эрүүл мэндийн байдалын тухай.

Хэвлүүлсэн газар: Бит. Пресс. ХХК.

Хэвлүүлсэн огноо: 2011/05/09

Хуудасний тоо: 91

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:С.Энхжин