Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Тогтворшилтой хөгжлийн боловсролын онол, аргазүйн зарим асуудал

Зохиогч:  Б.Тунгалаг

Хамтран зохиогч: [Л.Эрдэнэчимэг:H.ML12],[Б.Сандагдорж:09.DIR091]

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015/01/05

Хуудасний тоо: 140

Түлхүүр үг: #тогтворшилтой хөгжлийн боловсрол


Бүтээл нэмсэн:Б.Тунгалаг