Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Няравын туслах

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Огноо: 12/18/2015 12:00:00 AM

10 жил ажилласан физикийн багшийн үндсэн сургалт. БМДИ

Зохиогч: Ш.Жаргалсүрэн Огноо: 4/1/2015 12:00:00 AM

5 жил ажилласан физикийн багшийн үндсэн сургалт. БМДИ

Зохиогч: Ш.Жаргалсүрэн Огноо: 3/1/2015 12:00:00 AM

Багшлах дадлага. Дархан-Уул аймаг

Зохиогч: Ш.Жаргалсүрэн Огноо: 10/10/2014 12:00:00 AM

Багшлах дадлага. Булган аймаг

Зохиогч: Ш.Жаргалсүрэн Огноо: 2/28/2015 12:00:00 AM

ЭХ3 ангийн зөвлөх багш

Зохиогч: Ж.Ариунболд Огноо: 5/1/2015 12:00:00 AM

Зөвлөх

Зохиогч: Т.Мөнхзул Огноо: 1/19/2015 12:00:00 AM

Ангийн зөвлөх багш

Зохиогч: Т.Баянмөнх Огноо: 5/20/2015 12:00:00 AM

1-р ангийн зөвлөх

Зохиогч: Т.Баянмөнх Огноо: 9/1/2014 12:00:00 AM

Үзүүлэх хичээл

Зохиогч: Х.Нармандах Огноо: 11/17/2014 12:00:00 AM

Үзүүлэх хичээл

Зохиогч: Х.Нармандах Огноо: 11/17/2014 12:00:00 AM

МУБИС-д шинээр элсэгчдийн хичээл сонголт, бүртгэл

Зохиогч: Ц.Сарангэрэл Огноо: 8/17/2014 12:00:00 AM

asdfasdf

Зохиогч: Х.Тамир Огноо: 4/6/2015 12:00:00 AM

---------------
<<
1 2
>>